Advokátní kancelář Pardubice | POLÁKOVÁ LEONA

POLÁKOVÁ LEONA
Advokátní kancelář Pardubice

Poskytujeme všechny druhy právních služeb dle přání klienta, a to v podobě jednorázových konzultací, zastupování v konkrétních soudních či správních řízeních, i ve formě dlouhodobé spolupráce. Na každý právní problém se snažíme najít optimální řešení při zachování osobního přístupu ke klientovi a zachování profesionality, a to jak z hlediska naší odbornosti, tak respektující etická pravidla související s výkonem advokacie.

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti občanského, trestního a správního práva, včetně práva obchodních korporací.

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, ale též subjektům působícím ve veřejném sektoru, zejména obcím při nakládání s jejich majetkem a v oblasti dotací z národních zdrojů či evropských fondů.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), byla pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

OWY3OTM